Taal: NL of EN
Mode: PC, Tablet, Mobile of TV
natuurspoor.nl, een website over natuur en nog veel meer!
NatuurspoorNieuwsStuur berichtGastenboekLinks RSS button

Nieuws

Nieuws 2011
Nieuws 2010
Nieuws 2009
Nieuws 2008
Nieuws 2007
Nieuws 2006
Nieuws 2005
Nieuws 2004
Rodelijst

Meest gelezen onderwerpen:
Gastenboek lezen...
Nieuws 2002-2004...
Nieuws 2007...
Nieuws 2008...
Nieuws 2010...
Nieuws 2009...
Nieuws 2011...
Nieuws 2006...
Nieuws 2005...
Schrijf in het gastenboek...

OS=
Browser=
IP adres= 3.239.236.140
Bezoekers= 335224     Meer ...
(Vanaf 08-08-2010)

Land informatie van bezoekers, 11 jan 2021 t/m 17 jan 2021

Nieuws 2005

Toon de berichten 1 t/m 6 (totaal=6)

13-10-2005
Afspraken over groenbeheer in Almere
Samen met Landschapsbeheer Flevoland en de gemeente Almere zijn de groenbeheer mogelijkheden besproken. De "Atlas bijzondere natuurwaarden Almere" zal gebruikt gaan worden om de locaties voor speciaal groenbeheer te documenteren. Daarvoor zijn er ook afspraken met de Projectgroep gemaakt want wij willen in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland twee oevers in Almere Stad gaan beheren. Verder zijn er deze maand ook beheersafspraken met Staatsbosbeheer gemaakt om interessante locaties beter te behouden. Samenvattend voor dit jaar kunnen we concluderen dat dit zeer constructief jaar is geweest! Voor groenbeheer binnen de gemeentegrenzen moet het stadsdeelkantoor van dat gebied worden geÔnformeerd. Dit in verband met het direct kunnen bestraffen van een eventuele overtreding. Te laat melden betekent zeer waarschijnlijk: geen bestraffing. Een zorgpunt blijft de wettelijke bescherming van de beschermde planten. Hoewel de regels in theorie verbeterd zijn, zal er in de praktijk weinig tot niks van te merken zijn. Omdat er nu wel beter is vastgelegd wat wel en niet mag, is het wel weer zinvol om een klacht in te dienen bij de AID. Zorg voor een zeer duidelijke bewijslast en zorg voor uiterst recente informatie (dus niet 1 dag, 1 week of nog erger, 1 maand wachten met het indienen van een klacht).

21-06-2005
Orchideeën inventarisaties in volle gang
In deze periode is de Projectgroep druk bezig met orchideeŽn tellingen en inventarisatie in geheel Almere. Zo nu en dan treffen we helaas gemaaide locaties aan.

De Projectgroep in het nieuws, 16-06-200516-06-2005
De Projectgroep in het nieuws
De Projectgroep in werd genoemd in de Natuurklok, te vinden op De Kemphaan, Almere. In de 'Nieuwsbrief Almere Stad Oost' staat een stukje over 'OrchideeŽn in Oost'. De Groene Tikker geeft interessante informatie over allerlei natuur werkgroepen in Almere, waaronder de Projectgroep (Werkgroep Orchideeën). Neem eens een kijkje op De Groene Tikker!

OrchideeŽn in Almere weg voor een weg, 13-05-200513-05-2005
OrchideeŽn in Almere weg voor een weg
Gemeente Almere wil de Almeerse orchideeŽn best behouden zolang die niet in de weg staan. In de afgelopen twee weken is in ieder geval korte metten gemaakt met ťťn derde van het totale aantal rietorchissen in Almere. Door het freezen van een groot aantal bermen en wegonderhoud in Almere Poort zijn de groeiplaatsen voor bijna 1000 orchideeŽn verloren gegaan. Omdat ook de grondstructuur totaal is veranderd, zullen de orchideeŽn niet meer terugkeren. Ernstig is ook dat een bermlocatie van de Vleeskleurige orchis wordt bedreigd.
Dit is nog maar het begin ... de bouw in Almere-Poort is nog maar net van start gegaan ...

Aan het werk in Almere (tweede keer)!, 16-04-200516-04-2005
Aan het werk in Almere (tweede keer)!
In samenwerking met het IVN en Landschapsbeheer Flevoland heeft de Projectgroep voor de tweede keer onderhoudswerk op een oever in de Filmwijk uitgevoerd om de orchideeën weer vrij baan te geven. Resultaat was dit keer 4 gevulde blauwe vuilniszakken met zwervuil! Dit keer ook nog een oude fiets en 3 winkelkarren ...

05-02-2005
Lezing over Orchideeën in Almere!
De jaarlijkse botanische dag van het KNNV stond in het teken van de flora in Flevoland. Op deze dag heeft de Projectgroep een lezing mogen houden over de Almeerse orchideeën!
Interessante vondsten, ervaringen en aantallen tot 2005 zijn gepresenteerd. De aantallen orchideeŽn wisselen nogal per jaar. Dit komt enerzijds door het groenbeheer, nieuwbouw en wegonderhoud. Anderzijds wisselt het weer nogal, soms een wat gunstiger jaar en soms een minder gunstig jaar. Meest voorkomende soorten zijn de rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) en de brede wespenorchis (Epipactus Helleborine. Daarna volgt de moeraswespenorchis (Epipactus Palustris). De vleeskleurige orchis (Dactylorhiza Incarnata) komt nog minder voor. De vooruitzichten voor de komenda jaren zijn zorgwekkend.

Terug naar het Begin of terug naar het gekozen
onderwerp: Nieuws 2005?


NatuurspoorNieuwsStuur berichtGastenboekLinks RSS button

Datum: 13-10-2005