Language: NL or EN
Mode: PC, Tablet, Mobile or TV
natuurspoor.nl, a site about nature and much more!
WelcomeNewsSend messageGuestbookLinks RSS button

Nieuws

Nieuws 2011
Nieuws 2010
Nieuws 2009
Nieuws 2008
Nieuws 2007
Nieuws 2006
Nieuws 2005
Nieuws 2004
Rodelijst

Meest gelezen onderwerpen:
Gastenboek lezen...
Nieuws 2002-2004...
Nieuws 2007...
Nieuws 2008...
Nieuws 2010...
Nieuws 2009...
Nieuws 2011...
Nieuws 2006...
Nieuws 2005...
Schrijf in het gastenboek...

OS=
Browser=
IP adres= 3.239.236.140
Bezoekers= 335224     Meer ...
(Vanaf 08-08-2010)

Country information of visitors, 11 jan 2021 till 17 jan 2021

Nieuws 2002-2004

Toon de berichten 1 t/m 10 (totaal=12)

[ 1 ] [ 2 ]

Gewone Morielje gevonden in Almere, 06-05-200406-05-2004
Gewone Morielje gevonden in Almere
Op één van de inspectie rondes (met de gemeente)hebben we Gewone Morielje ontdekt in hartje stad. Dit is de derde vondst van deze paddestoelensoort in Flevoland. Hoewel deze vondst dus zeer bijzonder is te noemen, ondergingen deze paddestoelen hetzelfde lot als de beschermde planten: gemaaid!

Projectgroep voor het eerst aan het werk in Almere!, 01-05-200401-05-2004
Projectgroep voor het eerst aan het werk in Almere!
De Projectgroep heeft het eerste onderhoudswerk op een oever in Filmwijk uitgevoerd om de orchideeën weer vrij baan te geven. Resultaat waren twee gevulde vuilniszakken met zwervuil op een stukje van pakweg 15 m²! De meest waardevolle vondst: een halfvolle fles pisang ambon.

12-04-2004
Eerste nieuwsbrief Werkgroep Orchideeën Almere
Op 2e Paasdag is de eerste nieuwsbrief Werkgroep Orchideeën Almere uitgebracht. Hierin staat het laatste nieuws over de Almeerse orchideeŽn: Samen met Landschapsbeheer Flevoland, het IVN en de gemeente proberen we orchidee vriendelijk groenbeheer te realiseren. Wilt u meehelpen, meldt u aan!

Aangift orchideeën vernieling is geseponeerd, 20-01-200420-01-2004
Aangift orchideeën vernieling is geseponeerd
In een brief van het Arrondissementsparket Zwolle/Lelystad wordt ons verteld dat de zaak waarin wij aangifte hebben gedaan tegen de gemeente Almere, is geseponeerd. Dit omdat de verweten gedragingen vielen binnen het vrijstellingsregime van het Besluit vrijstelling beschermde dier -en plantensoorten.
Tja, als de orchideeën elk jaar gemaaid worden, en niet de kans krijgen zaad te zetten, en als het zaad vervolgens niet de kans krijgt te ontkiemen, dan zal uiteindelijk de orchidee het
toch echt opgeven. Het lijkt er op dat de inspanningen om beschermde planten -en dieren te beschermen helemaal
niet nodig is omdat die volstrekt zinloos lijkt te zijn! Tja, waar is de Flora -en Faunawet nu eigenlijk voor bedoeld?

Sierlijk vetmuur gevonden, 16-09-200316-09-2003
Sierlijk vetmuur gevonden
Een Rode Lijst soort, die vaak in Almere wordt gevonden, met name op nieuwbouw en industrie terreinen, is het Sierlijk Vetmuur. Dit is een interessante soort omdat in de buurt van deze soort vaak ook orchideeŽn zijn te vinden.

Ontheffing van de Flora -en Faunawet en vondst rode ogentroost, 24-07-200324-07-2003
Ontheffing van de Flora -en Faunawet en vondst rode ogentroost
Alle orchideeën locaties in Almere-Poort vallen onder de ontheffing van de Flora -en Faunawet die op 24-7-2003 door Laser is verleend. De ontheffing meldt dat eventuele vleeskleurige orchis en grote keverorchis getransloceeed moet worden. Na achteraf blijkt, bestaat er voor de gemeente geen onderzoeksplicht in de periode dat de plant makkelijk te vinden is ... Een gemiste kans!
Een hele leuke vondst betreft Rode Ogentroost. Dit is ook een Rode Lijst soort. Deze plant is op een aantal plekken in Almere gezien. Ogentroost kenmerkt zich door de drie lobjes onder aan de bloem. De bloem is overigens zeer klein, kleiner dan een centimeter!

Bijenorchis gevonden in Almere, 10-07-200310-07-2003
Bijenorchis gevonden in Almere
De eerste offiele vondst van Bijenorchis in Almere en Flevoland!
Tot nu toe heeft de Projectgroep vele inventarisaties uitgevoerd
her en der in Almere. Hoewel we in 2002 slechts één Moeraswespenorchis hebben gevonden, werden er in 2003 honderden Moeraswespenorchissen gevonden. Nu hopen dat de planten de kans krijgen zaad te zetten en dat het er nog meer gaan worden. Er zijn geen cijfers beschikbaar voor de orchideeën stand in 2003. Dit omdat door veelvuldig te vroeg maaien, het voor ons niet mogelijk was betrouwbare tellingen uit te voeren.

Geelhartje gevonden in Almere, 24-06-200324-06-2003
Geelhartje gevonden in Almere
Er is geelhartje gevonden gezien in Almere-Poort. Dit is een Rode Lijst soort en is dus een bijzondere vondst! Dit is een heel klein plantje met kleine witte bloempjes die aan de voet geel gekleurd zijn. Dit is voor Almere een unieke vondst omdat dit een eerste melding betreft.

De Projectgroep Rodelijst presenteert zich, 16-05-200316-05-2003
De Projectgroep Rodelijst presenteert zich
In het kader van 'Initiatieven voor Duurzaamheid' presenteerde de Projectgroep Rodelijst zich aan het publiek in het Provinciehuis te Lelystad. De Projectgroep doet inventarisaties van flora en fauna in Almere. Verder probeert de Projectgroep de bijzondere natuur in Almere actief en passief te beschermen.

Vroegbloeiende orchidee in Almere ..., 10-05-200310-05-2003
Vroegbloeiende orchidee in Almere ...
Deze vondst riep de vraag op of het een brede orchis zou kunnen. De brede orchis heeft een paar opvallende verschillen met de gevlekte rietorchis. De brede orchis bloeit veel eerder dan de gevlekte rietorchis. De brede ochis bloeit al voordat deze volgroeid is. De brede orchis heeft bredere bladeren.
Een opvallend detail is dat de brede orchis ook wel de meiorchis wordt genoemd, en de gevlekte rietorchis de Juni-orchis. Vooralsnog heeft deze orchidee toch het meeste weg van een gevlekte rietorchis. Het honingmerk van deze rietorchis is nog maar op één plek in Almere gezien.

[ 1 ] [ 2 ]

Back to the beginning? Click here or back to the beginning of
subject: Nieuws 2002-2004?


WelcomeNewsSend messageGuestbookLinks RSS button

Date: 06-05-2004